มีคนถามมาเยอะ ว่าทำไมชอบใช้นามแฝงเช่นนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า ตัวเองมีความคล้ายคลึงระหว่างเรา กับ กระดิ่งลม เช่นนี้ เลยตอบท่านผู้อ่านมาเป็นกลอน  
 
 
  กระดิ่งลมวิเวกหวาน
เสียงกังวานรำลึกหา
บ้างได้ฟังติดตรึงตรา
บ้างอุราร้อนรุ่มใจ
   แต่เจ้ากระดิ่งน้อย
ยังลอยตามลมสดใส
ส่งเสียงดั้งเดิมไป
เพราะหรือไม่ตามใจคน
 
   เสียงบางเสียง หรือเรื่องบางอย่าง บ้างก็ดีในสายตาคนหนึ่ง บ้างก็แย่ในสายตาอีกหลายๆคน แล้วความจริง ที่แท้ อยู่ที่ใด... สิ่งใดคือการกำหนดถูกผิด .. เรื่องนี้เป็นบทสนทนายามค่ำคืนระหว่างข้าพเจ้า กับ สหายท่านหนึ่ง .. แล้วท่านผู้อ่าน มีคำตอบเช่นใด ...

edit @ 4 Oct 2010 03:26:59 by หมิง

Comment

Comment:

Tweet

ท่ามกลางสายลมที่พัดผ่าน
ไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่พัดมา
กระดิ่งน้อยก็ยังส่งเสียง
ไพเราะเพราะพริ้งเช่นเดิม

#2 By agalos on 2010-10-09 03:04

คมคายมากครับ

Hot! Hot! Hot!